nakken

Perkutan nukleotomi
VED DISKUSPROLAPS I NAKKEN ER DET IKKE LÆNGERE NØDVENDIGT AT STIVGØRE

Hvornår er behandling nødvendig ?
Patienter med diskusprolaps i nakken har smerter i nakke-regionen, som stråler ud i skulder og arm. Smerterne er ofte forbundet med en tydelig formindskelse i muskelstyrke, kriplen og følelses-formindskelse i armen og hånden.

Lindres symptomer og smerter ikke med ro, smertemedicin og fysioterapi, er den perkutane nukleotomi et sæedeles godt alternativ til de risikofyldte åbne operationer. Ved perkutan nukleotomi skånes de fine nervestrukturer og diskus-skivens mobilitet bevares fuldstændigt.
Denne operationsmetode kan også bruges i særligt svære tilfælde, ved meget store prolapser og ved stenose. En diskusprolaps i nakken kan påvises ved en MR scanning.

MRT af en diskusprolaps
MRT af en diskusprolaps

Hvilken teknik anvendes ?
Den perkutane nukleotomi er en ny minimal invasiv operations-teknik, som i de fleste tilfælde kan udføres ambulant og indgrebet foregår i lokalbedøvelse. Teknikken stammer fra Dr. Bonati fra USA og er løbende blevet modificeret og forfinet.

Operationen foregår sterilt og under anæstesi-overvågning i vores meget moderne og veludstyrede operationssal. Patienten er kun lokalbedøvet og ligger bekvemt på ryggen. Små kanyler, tiltagende i størrelse, bliver ført ind til diskusprolaps.

Med et særligt “spine-scope” kan prolapsen nu ses og fjernes med ganske små fine instrumenter, hvorved den klemte nerve bliver frilagt. I særlige tilfælde vælger man at formindske diskuskernen ved hjælp af et specialenzym. Dette gøres for at opnå en aflastning af den ydre vævsring på diskusskiven, da dette giver en bedre heling.

I modsætning til den konventionelle operation af diskusprolaps i nakken hvor der altid stivgøres, er det ved perkutan nukleotomi ikke nødvendigt at stivgøre. Indgrebet varer ca. 45 min. og kan i de fleste tilfælde udføres ambulant. Patienten kan allerede 2 timer efter operationen, rejse sig og gå selvstændigt omkring, og tage tilbage på klinikværelset eller hotelværelset. Da det drejer sig om et minimal invasivt indgreb, er der normalt ingen nævneværdige komplikationer, smerter eller ardannelse.
Patienten kan normalt, efter en grundig efterundersøgelse, udskrives og tage hjem dagen efter operationen. Efter denne operation er det ikke nødvendigt at bære halskrave.

Formindskelse af diskusprolaps med special-enzym
Formindskelse af diskusprolaps med special-enzym
Fjernelse af prolaps
Fjernelse af prolaps

Ved diskusprolaps i nakken er det IKKE længere nødvendigt at stivgøre! Hvilken efterbehandling og rehabilitering er nødvendig ?
Hos de fleste forsvinder smerterne umiddelbart efter den perkutane nukleotomi og patienten kan
problemfrit udskrives og tage hjem dagen efter indgrebet. Kun sjældent er en patient nødt til at tage
let smertestillende medicin. Dagen efter indgrebet foretages en grundig kontrolundersøgelse af
lægen. Dertil kommer en samtale med en fysioterapeut, der forklarer hvordan patienten skal forholde
sig i den kommende tid efter operationen, hvornår der skal påbegyndes rehabilitering, der som
hovedregel kan påbegyndes en uge efter operationen. Allerede en uge efter operationen er det
muligt delvist at genoptage lettere kontorarbejde. Senest 6 uger efter den perkutane nukleotomie,
kan kroppen igen klare normal aktivitet som sport og job.

Hvor høj er succes-raten?
Ved hjælp af spørgeskemaer følger vi vore patienter; de vigtige oplysninger bliver statistisk
bearbejdet og bedømt. Siden 1991 er der på Apex Spine udført mere end 1.100
operationer for prolaps i nakken. Ved mere end 90% af patienterne blev der opnået et godt til meget
godt resultat, og til i dag har der ikke været nogen nævneværdige komplikationer. Risiko for en ny diskusprolaps i nakke-regionen er meget lille (se forskningsresultater).

    Hvad er fordelene ved perkutan nukleotomi i forhold til en åben operation ?

  • Den perkutane nukleotomi er en sikker og stort set risikofri operation, der har vist sig mindst ligeså effektiv som den åbne operation.
  • Der kan ved mere end 90% af patienterne undgåes en stivgøring.
  • Der bliver kun fjernet en ubetydelig lille mængde væv og derved bevares en god stabilitet.
  • De fine nervestrukturer bliver, i modsætning til den åbne operation, skånet ved den perkutane nukleotomi.
  • Da der ved den perkutane nukleotomi IKKE stivgøres, bliver de tilstødende diskusskiver heller ikke yderligere belastet.
  • Da perkutan nukleotomi foretages i lokalbedøvelse, er alle risici ved fuld narkose dermed ikke til stede.
  • En halskrave er ikke nødvendig.
  • Patienten kan behandles ambulant og kan allerede dagen efter udskrives, dvs. patienten undgår lange sygehusophold.