DEGENERERET DISKUS

Udpræget diskusdegeneration: Endoskopisk abrasion, kunstig diskus-erstatning, stivgøring og spondylodese.

Hvonår vælger man at bruge disse behandlingsformer ?

Udpræget diskusdegeneration forårsager konstante og til dels lammende rygsmerter. Sygelige forandringer af diskusskiven påvises først ved en MR-scanning. Dernæst fortager man en diskografi (se “diagnose”) hvor selve den degenererede og smerteforårsagende diskusskive lokaliseres. Typiske symptomer på degeneration af diskusskiven er stærke kroniske rygsmerter og lammelser i benene. Mange patienter med degeneration har typisk allerede tidligere haft en eller flere diskusprolapser.

Alternativer til den stivgørende operation

I de fleste klinikker favoriseres, i forbindelse med kroniske rygsygdomme, fortsat den stivgørende operation. Vores holdning er dog, at en stivgørende operation (fusion) først kommer på tale, når alternativer som abrasion (slibning af diskusskiven) eller diskusprotese ikke vil give tilfredsstillende resultat for patienten.

Endoskopisk abrasion

Patienter med en degenereret diskusprolaps og som udelukkende har rygsmerter, anbefaler vi oftest en endoskopisk fjernelse af prolapsen. Har patienten også udpræget slitage af diskusskiven, vil en abrasion eller diskoplastik være at anbefale patienten. Ved den minimalinvasive abrasion drejer det sig IKKE om en stivgøring eller en protese-operation. Det defekte og degenerative væv i diskuskernen fjernes, men den ydre vævsring forbliver: Diskusskiven fritlægges fra to sider ved hjælp af et lille snit, den ydre vævsring åbnes og ved hjælp af en lille fin kanyle fjernes nu det degenerative diskuskerne-materiale. Dernæst fjernes det forkalkede knoglemateriale på de tilstødende hvirvler med en speciel fræser og små fine og skarpe skeer. Denne fræsning fremprovokerer en sund genemblødning. Denne behandling skaber et nyt vitalt knoglemateriale, hvorfra der nu kan vokse nyt støttevæv, der vil erstatte diskusskivens støddæmperfunktion. Ved denne behandling bibeholder man stabilitet og mobilitet mellem hvirvlerne.

degeneret diskus skive operativt
Degeneret diskus skive operativt
forkalket knogle fjernes ved fræsning
Forkalket knogle fjernes ved fræsning
degenerativt væv fjernes
Degenerativt væv fjernes
nyt støttevæv dannes mellem ryghvirvlerne
Nyt støttevæv dannes mellem ryghvirvlerne

Indgrebet varer ca. 1 1/2 time. Allerede efter 2 timer kan patienten komme op og gå, iført det individuelt tilpassede korset og kan forlade opvågningslokalet. Forholdsvis hurtigt, og normalt umiddelbart efter en abrasion, medfører denne operation en betydelig smertelindring/smertefrihed. 2 dage efter indgrebet kan patienten udskrives. Det lette og komfortable korset skal bæres i seks uger. efter 6 uger påbegyndes fysioterapi og lette øvelser. Abrasion er særligt velegnet til ældre patienter med udpræget slitage af diskusskiven.

Spondylidese = fusion = stivgøring

Hvornår er en stivgøring nødvendig?

Titan implantatTitan implantat
Før at vi anbefaler en stigørende operation, vil alle alternative behandlinger af kroniske rygsmerter blive vurderet. D.v.s. endoskopisk nukleotomi, abrasion eller diskusprotese. Enkelte rygproblemer kan kun løses ved hjælp af en stivgørende operation. Det gælder især for patienter med glidehvirvel eller for patienter med flere operationer bag sig. Ofte betyder en stivgørende operation, den sidste redning for disse patienter.

Hvad omfatter denne operation?
Før en spondylodese foretages en diskografi (se “diagnose”) for at fastslå hvilken diskusskive der forårsager patientens smerter og problemer. Der anbringes skruer, plader og evt. implantat for at opnå stabilitet. For at opnå en blivende stabilitet anbringes knogle-materiale fra bækkenet eller knogleerstatning, som i løbet af 4 måneder vokser sammen med hvirvlen og derved opnåes fuldstændig stabilitet. Direkte og umiddelbare stabilitet opnåes ved operationen ved at anbringe skruer, plader og implantat.

Hvordan forholder man sig efter operationen?

Skruer og pladerSkruer og plader
3 timer efter en stivgørende operation kan patienten komme op og gå med det individuelt tilpassede korset. Indlæggelsen varer ca. 5-7 dage. Patienten kan umiddelbart efter operationen gå, sidde, køre bil og cykle. I løbet af ca. 4 måneder vokser det indopererede knogle sammen med hvirvlen og dette påvises ved en røntgenundersøgelse. Derefter er stort set alle aktiviteter tilladt, det gælder også rygbelastende sportsgrene.

Hvor stor er succesraten?

Efter mere end 400 stivgørende operationer har vi erfaret at vi for ca. 75% af patienterne har opnået et godt til meget godt resultat. komplikationer har kun optrådt meget sjældent.

Fusionstyper:

  • Titan-implantat: ved slitage af kun en diskusskive, patient er ikke opereret før.
  • Skruer og plader: bruges til patienter med en glidehvirvel (spondylolisthesis).
  • Implantat og interne fiksatorer: bruges til patienter der er opereret på diskusskiven før, eller ved udpræget slitage på flere etager.

Hvilken slags fysioterapi og styrketræning har jeg brug for efter operationen?

Implantat og interne fiksatorerSkruer og plader
Du vil af vores fysioterapeuter og læger blive mundtligt og skriftligt instrueret i den efteroperative træning. Du kan finde mere om dette under rehabilitering/fysioterapi/styrketræning.