Maksimal sikkerhed

Maksimal sikkerhed – EMG neuromonitoring

Monitorovervågning under en operation i nakken
Monitorovervågning under en operation i nakken
Hos os tilbydes patienter, der lader sig operere på ryggen, den helt nye EMG neuromonitoring, der bruges til den intraoperative overvågning af nerverne i rygsøjlen.

Denne intraoperative nerveovervågning – kort kaldet NeuroVision – er det nyeste hvad den medicinske højteknologi kan byde på indenfor rygsøjlekirurgi. Klinikken der allerede nyder anseelse som en af de bedste rygcentre i Europa, forbedrer dermed tilbuddet og sikkerheden for de patienter, der får foretaget en rygoperation.

Store fordele for rygpatienterne

Elektroder til nervekontrol ved en endoskopisk operation i ænderyggen
Elektroder til nervekontrol ved en endoskopisk operation i ænderyggen
Fordelene er følgende: Den nye EMG kontrol øger operations-sikkerheden. Den forkorter operationstiden. Den reducerer antalmæssigt nødvendigheden af røntgenkontrol, og hvad der er meget vigtigt: den er fuldstændig smertefri og helt risikofri.

Elektromyografi – også kaldet EMG

Ved hjælp af en monitor og et advarselssignal overvåges nerverne under operationen - en yderligere sikkerhed ved det endoskopiske indgreb.
Ved hjælp af en monitor og et advarselssignal overvåges nerverne under operationen – en yderligere sikkerhed ved det endoskopiske indgreb.
Den nye metode til en fortløbende nervekontrol under en rygoperation fungerer efter grundprincipperne i elektromyografi – kort kaldet EMG. EMG fungerer på følgende måde: Nerverne i vores rygsøjle forgrener sig ned gennem kroppen og ender i bestemte muskler for at styre disse. Hver nerve styrer sin muskel ved elektriske impulser i kroppen.

Denne kropslige elektricitet kan måles ved hjælp af elektroder, der sættes på huden ved hver enkelt muskel. På hver elektrode påsættes der et kabel, der måler nerve-elektriciteten. Nerve-elektriciteten er dog så svag at den ikke kan føles. For at kunne måle den må der bruges et måleapparatur med en høj præcision.

NeuroVision systemet, som forefindes i vores rygafdeling opfylder præcist denne funktion. De målinger man på denne måde får, bliver overføres direkte til et specielt udviklet software-program i en særlig højkapacitets-computer, der bearbejder målingerne og gør dem synlige på en skærm. På denne måde registreres nerveimpulserne direkte og konstant under hele operationen.

Den nye NeuroVision overgår derved røntgenkontrollen, da den giver kirurgen informationer som røntgenkontrollen ikke kan. Systemet er endvidere således programmeret at kirurgen får et advarsels-signal allerede før han kommer for tæt på en nerve med instrumenterne og ikke først når nerven berøres.

Deri ligger denne markante forbedring af sikkerheden ved operationer, som denne nye high tech måling tilbyder patienterne og naturligvis også lægerne og klinikken.