Hyppige patient spørgsmål Priser på behandling

Hyppige patient spørgsmål

1.Er der tilfælde hvor man ikke kan operere en diskusprolaps endoskopisk ?

Der er stadig læger, der holder fast i den gamle holdning, at der er bestemte typer diskuprolaps, der ikke kan fjernes endoskopisk. Det drejer sig i disse tilfælde om uforholdsmæssigt store diskusprolapser og om diskusprolapser hvor der forekommer løsrevne dele af diskusskiven i rygsøjlen. På vores Klinik er det ved hjælp af egne udviklede instrumenter og egne udviklede og forbedrede operationsteknikker gjort muligt at operere alle former for diskusprolapser, uanset størrelse og andre forhold.

2. Er der nogen risiko ved en endoskopisk operation?

Ved ethvert kirurgisk indgreb er der en vis risiko. Ved et minimal invasivt endoskopisk indgreb vil der normalt kun være ringe komplikationer, som f.eks. blødninger eller sårsmerter, der normalt aftager i løbet af et par dage. På Klinikken er der siden 1989 udført mere end 10.000 endoskopiske rygoperationer, og der har aldrig optrådt større komplikationer. De komplikationer man frygter ved de gammeldags åbne operationer, f.eks. : en vedvarende nedsat nervefunktion, arvævs-dannelse og forvoksninger med efter-operative smerter, instabilitet i rygsøjlen, forhøjet infektions-risiko, kraftige blødninger og lammelser, kan man ved den minimal invasive endoskopiske operation se bort fra.

3. Den endoskopiske operation udføres i lokalbedøvelse, – gør det ondt?

Takket være lokalbedøvelsen, undgåes mange af de komplikationer, som kan optræde under fuld narkose. Sammen med lokalbedøvelse giver anæstesisten en intravenøs dråbe-infusion, som bibringer patienten en følelse af tilfredshed og tilstanden føles derfor behagelig for patienten. En yderligere fordel ved den lokale bedøvelse er det faktum at patienten allerede ganske kort tid efter operationen er på benene og igang igen – kredsløbet er langt mindre belastet.

4. Hvor lang tid skal jeg regne med at være uarbejdsdygtig?

Varigheden af uarbejdsdygtighed afhænger af din sygdoms forhistorie og af hvilket indgreb du har fået foretaget. Mange patienter er, allerede en uge efter en endoskopisk fjernelse af en diskusprolaps, i stand til at genoptage lettere kontorarbejde i nogle timer. Du skal regne med at der går ca. 4 -12 uger til rehabilitering.

5. Jeg er allerede opereret en gang i ryggen med den åbne operations-metode. Vil det så være muligt at hjælpe mig endoskopisk?

Den endoskopiske operations-teknik egner sig specielt godt som operationsform i disse tilfælde.
Udover fjernelse af den nye diskusprolaps, kan man også nemt fjerne det generende arvæv, der er dannet
efter den gamle åbne operation.

6. Jeg har af min læge fået at vide at jeg har en diskusprolaps. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har brug for rådgivning.

Du kan pr. telefon 98208688 / 98177755 eller pr. e-mail : classic@versanet.de kontakte Alpha Scandinavia, hvor vores dansktalende person vil hjælpe dig med den nødvendige rådgivning og kontakt, herunder udfyldelse af anamnese-formular og indsendelse af din MR scanningsrapport til lægelig vurdering.

7. Hvor lang tid skal jeg vente på en operations-termin?

Der kan normalt aftales termin til undersøgelse og operation indenfor 2-3 uger. Undtagelsesvis,
ved meget akutte tilfælde og stærke smerter, er der mulighed for aftale en termin indenfor ganske få
dage.

8. Bliver operationsomkostningerne dækket af alle sygeforsikringer ? Betaler den offentlige sygesikring?

Mange private sygeforsikringer betaler for behandlingen af en diskusproblaps , du skal selv kontakte dit
forsikringsselskab. Den offentlige danske sygesikring dækker ikke behandling på privat klinik.